GDPR

RING OSS DIREKT

RING OSS DIREKT

031 – 308 85 82

SKICKA E-POST

SKICKA E-POST

[email protected]

GDPR

Hantering av personuppgifter

1. Inledning

Erixon Flytt AB (”Vi”) värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra relevanta dataskyddslagar.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna tillhandahålla våra flyttjänster samlar vi in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress till och från vilken flytten sker (om tillämpligt)

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för följande ändamål:

  • För att kunna genomföra flyttjänster som du har begärt.
  • För kommunikation och kundservice relaterad till de tjänster vi erbjuder.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter i marknadsföringssyften.

4. Lagring och säkerhet

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra de tjänster du har begärt och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära begränsning av behandling och att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.

6. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss:

  • Adress: Beväringsgatan 13, 415 05 Göteborg
  • Telefon: 031-308 85 82
  • E-post: [email protected]

7. Ändringar i denna policy

Denna policy kan ändras över tid för att spegla ändringar i våra rutiner för behandling av personuppgifter eller ändringar i tillämplig lagstiftning.