Detta ger rätt till RUT

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
 • Packning och uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.
 • Detta ger INTE rätt till RUT

  Exempel på flyttjänster som inte ger rätt till rutavdrag:

  • Flytt av Piano, soffor, hyllor eller enstaka saker.
  • Hyra för magasin / förråd
  • Drivmedel
  • Hyra eller köp av flyttlådor, plast eller packpapper.

  För mer information, gå till Skatteverkets hemsida.